Platby 

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty na školní rok 2017/2018 za předškolní vzdělávání (školné) činí  650,- Kč na měsíc pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou, splatné k 15. dni v měsíci.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou 5 let věku.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 650,- Kč

    -č.ú. 246411141/0300

    -Uhradit na daný měsíc nejpozději však do 15.v měsíci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

STRAVNÉ ...................................... do šesti let 748,- Kč 

                ....................................... děti s odkladem školní docházky 792,- Kč měsíčně

Variabilní symbol bude přidělen. Hradit vždy měsíc předem. Na září do 15.8.2017!

    -č.ú. 462604319/0800