Školní řád:
 
Provozní řád:
 
Úplata za vzdělávání:
 
Omluvenka dítěte z předškolního vzdělávání:
 
Uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání:
 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou:
 
 
Desatero pro rodiče - co by mělo dítě umět před nástupem do základní školy:
 
Organizace školního roku 2018/2019