Školní řád:
 
 
Školní vzdělávací program: 
 
 
 
Úplata za vzdělávání:
 
 
Omluvný list dítěte z povinného předškolního vzdělávání:
 
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti:
 
Uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání:
 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou:
 
Vzor souhlasu rodiče GDPR:
 
Desatero pro rodiče - co by mělo dítě umět před nástupem do základní školy: