Plavání

17.12.2017 18:22

Plavat budeme od dubna do června 2018, bližší info bude včas vyvěšeno na nástěnce v MŠ.