Předpis školného pro školní rok 2022/2023

01.06.2022 11:40

Předpis školného pro školní rok 2022/2023 byl stanoven ve výši 520,-Kč/měsíc.