Přerušení provozu

27.10.2016 15:00

V souladu s ustanovením §35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 3 odst.2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovuji: 

Přerušení provozu MŠ Nová Ves, Praha - východ od 23.12.2016 do 1.1.2017. Provoz začne v pondělí,2.1.2017.
Jiřina Kratochvílová - ředitelka MŠ