Školné 2021/ 2022

21.06.2021 18:39

Výše úplaty na školní rok 2021/2022 za předškolní vzdělávání (školné) činí 500,- Kč na měsíc.