Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na šk.rok 2019/2020

24.06.2019 13:16

Výše školného na školní rok 2019/2020 činí 660,-Kč měsíčně za dítě, viz. organizační informace, platby.