Školné 2018/2019

13.06.2018 11:57

Od září 2018 se zvyšuje částka za školné na 750,-Kč/měsíc, předškoláci a děti s odkladem školné neplatí.