Vánoční prázdniny

25.10.2017 22:00

Podle § 3 vyhlášky 14/2015 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Nová Ves od 23.12. 2017 - 1.1.2018.