Vánoční prázdniny

27.10.2018 17:18

Podle §3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Nová Ves od 27.12. do 31.12.2018.