Zápis do MŠ

19.03.2020 11:29
Zápis do MŠ Nová Ves k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se bude konat 12.5.2020, bližší informace budou zveřejněny počátkem 
dubna 2020.