Změna výše školného pro šk. rok 2020/2021

26.06.2020 15:19

V souladu s § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto: 560,- / měsíc s platností od 1. 9. 2020.