O nás

 

Mateřská škola Nová Ves byla vybudována v roce 2011 jako jednotřídní škola s kapacitou 28 dětí.

V roce 2016 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Přístavbou patra vznikly prostory pro další třídu, včetně potřebného zázemí. Tím se navýšila kapacita MŠ na 52 míst. Vnitřní prostorové podmínky vyhovují kapacitě školy. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, dostatečným množstvím hraček, učebních pomůcek i didaktického materiálu. Součástí objektu je přilehlá zahrada s herními prvky a zahradním altánem. Všechny prvky jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám. Budova stojí v klidné části obce, v bezprostřední blízkosti hřiště, které můžeme kdykoliv využívat při pobytu venku.

Od ledna 2020 je součástí naší mateřské školy odloučené pracoviště na adrese Nová Ves 500. V nové budově je zřízena v přízemí jedna třída s kapacitou 25 dětí. Budova je umístěna v krásně upravené zahradě, děti mají k dispozici herní prvky, pískoviště i odpočinkové vybavení. Třída je prostorná, vybavená novým nábytkem a novými didaktickými pomůckami. Součástí obou pracovišť mateřské školy je školní jídelna/výdejna, do kterých je strava dovážena.

Pracujeme dle vlastního Školního vzdělávacího programu, který vychází z cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš ŠVP nese název "Kniha je můj kamarád na cestě za poznáním sebe, mého okolí a světa." Klademe důraz na vytváření osobnostních vlastností, snažíme se vytvářet zdravé sebevědomí dítěte, podporovat jeho seberealizaci, sebecit, sebedůvěru, sebejistotu a sebehodnocení, abychom mu umožnily vyvíjet se v samostatnou osobnost, která je připravena a vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života.

Kompletní školní vzdělávací program je k nahlédnutí v mateřské škole.

Celková kapacita mateřské školy je v současnosti 77 míst.

Provoz školy je od 7,00 do 17,00 hod.

Zřizovatelem školy je Obec Nová Ves.