Organizační informace

 
Mateřská škola bude v období hlavních prázdnin otevřena od 1.7.-12.7.2019, viz. bližší info na nástěnkách u svých tříd.