Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 
Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná dne 14.6.2021 od 17:00 v budově Nad Hřištěm 200. Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce - žadatel osobně vyzvednout v ředitelně školy Nad Hřištěm 200 dne 1.6.2021 v době od 16:00 -17:00 hodin, po té budou odeslána do vlastních rukou prostřednictvím České pošty na adresu žadatele uvedenou v žádosti o přijetí.
 
 Děkujeme všem uchazečům za projevený zájem o naší mateřskou školu a přijatými dětmi se těšíme na setkání 1.září.
 
 
Rozhodnutí o přijetí:
 
Informace k zápisu: 
 
Kritéria: 
 
Žádost o přijetí: 
 
Evidenční list: 
 
 
 
Informace k zápisu: