Kroužky

 

Informace budou včas upřesněny podle epidemiologické situace. 

 
 
Kroužek Logopedie bude probíhat od října 2021 každé pondělí pro přihlášené děti. 
 
 
U všech kroužků je potřeba vyplnit formulář "Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou" Zmocnění k vyzvedávání z MŠ.doc (32768) na jednotlivé lektorky, bez tohoto zmocnění nebudou lektorkám děti předány. 
 
Veškeré dotazy prosím směřujte na lektorky. Kontakty na ně viz. nástěnka "Kroužky" v přízemí MŠ.