Kroužky

 

Informace budou včas upřesněny podle epidemiologické situace. 

 
 
Kroužek Logopedie bude probíhat od 3.10.2022 každé pondělí od 13,30. Kroužek povede klinický logoped Mgr. Eva Kolesová.
V pondělí 3.10.2022 začíná třída Myšek.
 
Kroužek Angličtiny bude probíhat každou středu a čtvrtek od 15,45 - 16,30 v budově Nad Hřištěm 200 ve třídě Myšek. Kroužek angličtiny povede lektor Ing. Jiří Růžička z jazykové školy School Tour. Děti budou mít k dispozici pracovní sešity a výuka bude probíhat formou hry.
 
 
 
U všech kroužků je potřeba vyplnit formulář "Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou" Zmocnění k vyzvedávání z MŠ.doc (32768) na jednotlivé lektorky, bez tohoto zmocnění nebudou lektorkám děti předány. 
 
Veškeré dotazy prosím směřujte na lektorky. Kontakty na ně viz. nástěnka "Kroužky" v přízemí MŠ.