Kroužky

 
Letošní školní rok nabízíme tyto kroužky: angličtina, flétna, logopedie.
 
Angličtina: každý čtvrtek dvě skupiny: od 14,30 - 15,15 (první), od 15,20 - 16,05 (druhá), lektorka Tereza Pelletier si na první hodině dne 3.10.2019 děti rozdělí
do skupin. 
 
Flétna: každou středu od 14,15 - 15,00, lektorka Barbora Lebedová
 
Logopedie: každý sudý týden v pondělí, vždy od 8,30 začínáme 14.10.2019, logopedka Bc. Zuzana Fořtová, odborný garant Mgr. Eva Kolesová
 
U všech kroužků je potřeba vyplnit formulář "Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou" na jednotlivé lektorky, bez tohoto zmocnění nebudou lektorkám děti předány. Kontakty na lektorky viz. nástěnka "Kroužky" v přízemí MŠ.