Kroužky

 
Do odvolání všechny kroužky zrušeny. 
Angličtina - jsou dostupné lekce viz. info lektorky:
 
Letošní školní rok nabízíme tyto kroužky: angličtina, flétna, logopedie.
 
 
Angličtina: každý čtvrtek dvě skupiny: od 14,30 - 15,15 (první), od 15,20 - 16,05 (druhá), lektorka Tereza Pelletier si na první hodině dne 3.10.2019 děti rozdělí
do skupin. 
 
Flétna: každou středu od 14,15 - 15,00, lektorka Barbora Lebedová.
 
Logopedie: každý týden v pondělí pod odborným vedením Mgr. Evy Kolesové - klinické logopedky, děti jsou rozděleny do dvou skupin, které se po týdnu střídají. 
 
 
U všech kroužků je potřeba vyplnit formulář "Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou" na jednotlivé lektorky, bez tohoto zmocnění nebudou lektorkám děti předány. 
 
Veškeré dotazy prosím směřujte na lektorky. Kontakty na ně viz. nástěnka "Kroužky" v přízemí MŠ.