Platby 

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty na školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání (školné) činí  750,- Kč na měsíc.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou 5 let věku.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 750,- Kč/měsíc

    -č.ú. 246411141/0300

    -Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. v měsíci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

__________________________________________________________________________________________________________

STRAVNÉ ...................................... do šesti let 748,- Kč 

                ....................................... děti s odkladem školní docházky 792,- Kč měsíčně

Zákonní zástupci platí stravné přímo na účet Jídelny Na Marjánce s.r.o. , Kostelec nad Labem, tel: 326981138,

pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen před nástupem do MŠ. Splatnost do 15. dne předchozího měsíce 

(platí se vždy měsíc předem, na září do 15.8.)

 -č.ú. 462604319/0800