Platby 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty na školní rok 2023/2024 za předškolní vzdělávání (školné) činí 440,- Kč na měsíc.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou 5 let věku a pro děti s odloženou školní docházkou.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 440,- Kč/měsíc

 č.ú. 246411141/0300

 

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci (tzn. na měsíc září uhradit do 15.9.). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Úhrada stravného je stanovena dle finančního normativu na základně ustanovení vyhlášky "O školním stravování" č.272/2021 Sb., v platném znění, takto: 

 

          1. Strávníci do 6 let 

Přesnídávka    16,00 Kč
Oběd               36,00 Kč
Svačina           16,00 Kč 
---------------------------------
Celkem            68,00 Kč
 
Celodenní stravné včetně pitného režimu   68,00 Kč
 

 

          2. Strávníci 7-10 let 

Přesnídávka    16,00 Kč
Oběd               36,00 Kč
Svačina           16,00 Kč 
---------------------------------
Celkem            68,00 Kč
 
Celodenní stravné včetně pitného režimu   68,00 Kč
 
 

   Výše stravného (záloha) na školní rok 2023/2024 činí 1430,- Kč na měsíc. Stravné bude vyúčtováno 2x ročně (v lednu a v srpnu).

 STRAVNÉ ...................................... 1430,- Kč/měsíc

 

 č.ú. 299647318/0300

 

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci (tzn. na měsíc září uhradit do 15.9.). Platbu provádějte pod přiděleným variabilním symbolem a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.