Platby 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty na školní rok 2019/2020 za předškolní vzdělávání (školné) činí 660,- Kč na měsíc.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou 5 let věku a pro děti s odloženou školní docházkou.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 660,- Kč/měsíc

 č.ú. 246411141/0300

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci (tzn. na měsíc září uhradit do 15.9.). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

__________________________________________________________________________________________________________

STRAVNÉ .................. dítě 3 - 6let 946,- Kč/měsíc

                         ........ dítě s OŠD 1 012,- Kč/měsíc

- č.ú. 462604319/0800

Zákonní zástupci platí stravné přímo na účet Jídelny Na Marjánce s.r.o., Kostelec nad Labem,

tel: 326 981 138, pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen před nástupem do MŠ.

Splatnost do 15. dne předchozího měsíce.

Platí se vždy mesíc předem, na září do 15.8.2019.