Platby 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty na školní rok 2021/2022 za předškolní vzdělávání (školné) činí 500,- Kč na měsíc.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou 5 let věku a pro děti s odloženou školní docházkou.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 500,- Kč/měsíc

 č.ú. 246411141/0300

 

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci (tzn. na měsíc září uhradit do 15.9.). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

__________________________________________________________________________________________________________

 

   Výše stravného (záloha) na školní rok 2021/2022 činí 1134,- Kč (dopol. svačina 14,- Kč, oběd 26,- Kč, odpol. svačina 14,- Kč) na měsíc. Stravné bude vyúčtováno 2x ročně (v lednu a v červenci).

 STRAVNÉ ...................................... 1134,- Kč/měsíc

 č.ú. 299647318/0300

 

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci (tzn. na měsíc září uhradit do 15.9.). Platbu provádějte pod přiděleným variabilním symbolem a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.