Platby 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty na školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání (školné) činí 750,- Kč na měsíc.

Předškolní vzdělávání je bezúplatné pro děti, které nejpozději den před počátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou 5 let věku.

Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon).

ŠKOLNÉ ...................................... 750,- Kč/měsíc

 č.ú. 246411141/0300

Uhradit na daný měsíc nejpozději do 15. v měsíci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

__________________________________________________________________________________________________________

STRAVNÉ .................. dítě do šesti let 748,- Kč/měsíc

                .................. dítě s odkladem školní docházky 792,- Kč/měsíc

- č.ú. 462604319/0800

Zákonní zástupci platí stravné přímo na účet Jídelny Na Marjánce s.r.o., Kostelec nad Labem,

tel: 326 981 138, pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen před nástupem do MŠ.

Splatnost do 15. dne předchozího měsíce.

Platí se vždy mesíc předem, na září do 15.8.2018.