Předškoláci

 
  • Spádová škola pro naší MŠ je ZŠ a ZUŠ Líbeznice, zápis probíhá v dubnu, sledujte webové stránky školy.
 
  • Předškoláci mají své pracovní sešity Předškoláci ve školce, které se zaměřují na všechny oblasti dítěte.  
 
 
  • Odklad školní docházky - v případě rozhodnutí o odkladu je nutné navštívít pedagogicko-psychologickou poradnu (  a k zápisu jít již s vyjádřením z PPP, zároveň je nutné tuto skutečnost oznámit MŠ. 
 
  • Nabízíme Vám individuální konzultační hodiny ohledně školní zralosti Vašeho dítěte - vždy po předešlé domluvě s paní učitelkami ve své třídě.