Předškoláci

 
 
  • Předškoláci mají své pracovní sešity Kuliferda, které jsou rozdělené podle ročních období a zaměřují se na všechny oblasti dítěte. (viz. záložka projekty školky) 
 
 
  • Odklad školní docházky - v případě rozhodnutí o odkladu je nutné navštívít pedagogicko-psychologickou poradnu (  a k zápisu jít již s vyjádřením z PPP, zároveň je nutné tuto skutečnost oznámit MŠ. 
 
  • Nabízíme Vám individuální konzultační hodiny ohledně školní zralosti Vašeho dítěte - vždy po předešlé domluvě s paní učitelkami ve své třídě.