Projekty EU

 
Název projektu: Šablony II - MŠ
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015462
 
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení projektu: 31.12.2021
Název projektu: Šablony III - MŠ 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022025
 
Zahájení projektu: 1.9.2021 
 
 

Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny ve škole i mimo školu, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.