Projekty EU

 
 
Název projektu: Šablony III - MŠ 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022025
 
Zahájení projektu: 1.9.2021 
Ukončení projektu: 31.8.2023
 
 

Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny ve škole i mimo školu, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

 

Název projektu: OPJAK
Registrační číslo projektu: 
 
Zahájení projektu: 1.9.2023